Opname

De registratie wordt multitrack uitgevoerd en later afgemixed. Dit betekent dat elke microfoon op een apart spoor wordt opgenomen en de balans (in zowel sterkte als tijd) achteraf in de studio bepaald wordt. Een ‘studio’ registratie heeft een andere opzet. Er worden tijdens het opnemen diverse takes van een compositie gemaakt. Later, tijdens de edit sessies in de studio, worden deze takes verknipt en aanelkaar geplakt tot één geheel.

De opname vindt altijd op locatie plaats. In de studio is geen plaats voor het opnemen van groepen. In de studio wordt wel de mix, edit en master aangemaakt. Daarnaast is het mogelijk om solisten apart later in te laten spelen op de eerder gemaakte opname.

De kwaliteit van de opname wordt voornamelijk bepaald door de kwaliteit van het orkest, koor of band. Hoewel deze open deur nu vakkundig ingetrapt is, wordt nog een keer benadrukt, dat de opname in veel mindere mate bepaald wordt door de akoustiek van de zaal of de apparatuur. Hoe beter het orkest, koor of band is voorbereid, hoe minder takes er nodig zijn en hoe beter het resultaat.

Ervaring leert, dat het maken van een CD-opname met diverse takes veel meer tijd en inspanning vraagt van de muzikanten of zangers dan een concert of repetitie. Zorg daarom voor voldoende pauzes en (indien mogelijk) verhoog het uithoudingsvermogen van de muzikanten of zangers. Reken op ongeveer 1 uur opnametijd voor 5-10 minuten op de CD. Daarnaast is er een soundcheck nodig (bij een live concert registratie is dit vaak niet mogelijk), deze duurt ongeveer 60 minuten. Tijdens deze soundcheck kunnen de muzikanten of zangers zich warmspelen of inzingen,  worden de signaalniveaus ingesteld en wordt de microfoonopstelling aangepast. Het opbouwen van de benodigde apparatuur neemt 1.5 tot 2 uur in beslag. Deze additionele tijden zijn belangrijk bij het reserveren van de ruimtes.

Tijdens de opname wordt een ruwe mix gemaakt, zodat de opname beoordeeld kan worden. Deze ruwe mix is slechts een indicatie van het resultaat omdat de uiteindelijke mix in de studio wordt gemaakt. Indien gewenst, kan tijdens de opname deze ruwe mix op DAT, MD of CD gezet worden. Dit dient men van te voren aan te geven.

Bij het maken van een ‘studio’ opname is de aanwezigheid van een opnameregisseur noodzakelijk. De taak van de regisseur is het bijhouden van de verschillende takes en hun kwaliteit. Hij/zij bepaalt of er voldoende takes van een compositie zijn om later tot een goed eindresultaat te komen. Hij/zij benodigt hiervoor uiteraard de partituren. Hij/zij staat in contact met de dirigent en bepaalt samen met hem, welke takes er genomen moeten worden. Wanneer u niet beschikt over een opnameregisseur, kan O-recordings voor u bemiddelen.

Vaak wil een aantal muzikanten de opnamen beluisteren tijdens de pauzes. Dit is uiteraard mogelijk, maar aangezien er met hoofdtelefoons wordt gewerkt, is het aantal mensen dat kan luisteren beperkt. Indien het noodzakelijk is, dat meerdere personen tegelijkertijd moeten kunnen luisteren naar de opname dient u dit van te voren duidelijk te maken. Afluistermonitoren zullen dan meegenomen worden naar de locatie.

De registratie voor klassieke muziek wordt (meestal) uitgevoerd in een zogenaamde DECCA-tree microfoonopstelling met daarnaast een aantal microfoons dichter bij de muzikanten, zangers of solisten. Voor klassieke opnames geeft dit het meest natuurlijke resultaat. Andere technieken zijn in overleg uiteraard eveneens mogelijk.

Om het plaatsen van de microfoons, voordat het orkest of koor aanwezig is, mogelijk te maken, is een plattegrond met de opstelling van het orkest of koor onontbeerlijk. Wanneer dit ruim van te voren beschikbaar is, kan er beter rekening mee gehouden worden.

De opnames worden altijd droog op ‘band’ gezet. Eventuele effecten, zoals bijvoorbeeld galm, echo enz. die tijdens de opname gebruikt worden voor de monitoring worden niet mee opgenomen. Dit maakt het aanpassen van de klankkleur nog mogelijk tijdens de mix.