MIX

Nadat de registratie is voltooid, volgt het mixen van de opnamen. Dit gebeurt altijd in de studio. Het mixen is het combineren van de verschillende tracks tot een stereo opname. Indien gewenst kan ook gemixed worden naar een 5.1 surround opname. Ook dit dient men vooraf kenbaar te maken, zodat de daarvoor benodigde apparatuur geregeld kan worden.

Tijdens het mixen worden de niveaus van de verschillende microfoons bepaald en indien nodig hun onderlinge tijdsverschillen aangepast. Daarnaast wordt ook de klankkleur bepaald en zullen de gewenste effecten toegevoegd worden (galm, echo, compressie, ruisonderdrukking, tempo, etc.). Afhankelijk van de gekozen microfoontechniek zijn stemmingscorrecties eveneens mogelijk.

De eerste mix is slechts een eerste indicatie. De uiteindelijk mix wordt gemaakt tijdens en na afloop van de edit.