MASTEREN

Na de mix en de edit volgt het masteren van de opname. Bij klassieke muziekregistraties bestaat het masteren voornamelijk uit het aanpassen van de volumes van de verschillende composities en het in de juiste volgorde plaatsen. Een belangrijke keuze bij het masteren is het doel van de opname. Zo is het bij klassieke opnames ‘not-done’ om de opname behoorlijk te comprimeren. Echter wanneer de opname bedoeld is voor achtergrond muziek of een lichter programma is compressie noodzakelijk. Uiteraard zal dit in onderling overleg worden bepaald.Tot slot worden de verschillende track indexen gezet en de nodige administratieve handelingen verricht en is de CD klaar voor productie.