SERIES

tannoyNadat de goedkeuring van Stemra is ontvangen kan men de geluidsdrager (meestal CD) reproduceren. Afhankelijk van de gewenste aantallen zal de reproductie bestaan uit het branden van CDR’s of het extern laten persen van grotere aantallen CD’s. Het omslagpunt tussen branden of persen ligt bij ongeveer 200 stuks. De minimale afname bedraagt 25 stuks tenzij anders overeengekomen.